Alternate Text

: توجه

. کاربر گرامی ابتدا شماره ملی ده رقمی خود را وارد نمایید سپس به شماره همراه ثبت شده در سیستم دانشگاه کد هدیه ارسال می گردد

دریافت کد هدیه از طریق پیام کوتاه

: نکته

کلیه کاربران اعم از اساتید، دانشجویان ایرانی و کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی جهت دریافت کد هدیه ، کد ملی ده رقمی خود را وارد نمایند